You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-27989
NGÀY NỘP ĐƠN 03/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU ENGLISH WITH LINA English for everyone
Đang giải quyết
ENGLISH WITH LINA English for everyone
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; khóa đào tạo từ xa; giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; lớp học bồi dưỡng; tiến hành các khóa học giảng dạy, giáo dục và đào tạo; cung cấp các lớp học giáo dục trực tuyến thông qua cuộc trò chuyện video trực tiếp; cung cấp các khóa hướng dẫn trực tuyến; tiến hành hội thảo giáo dục; cung cấp hội thảo đào tạo trực tuyến; dịch vụ tư vấn liên quan đến đào tạo; các khóa học ngôn ngữ; tổ chức dạy kèm ngôn ngữ; dịch vụ giáo dục và đào tạo ngôn ngữ; tư vấn giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; sản xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp chương trình truyễn hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hoàng Mỹ Linh : 251/7 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 251/7 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 03.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 03.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 22.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger