You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28202
NGÀY NỘP ĐƠN 03/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU BIGLAW THAINGUYEN
Đang giải quyết
BIGLAW THAINGUYEN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 42 Dịch vụ kiểm soát và xác thực chất lượng. Nhóm 45 Dịch vụ pháp lý. Nhóm 35 Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.04 01.01.10 05.03.20 05.07.03 05.13.04 17.03.02 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH dịch vụ doanh nghiệp và khắc dấu Phổ Yên : Tổ dân phố 5, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ dân phố 5, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 03.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 03.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger