You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28204
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU eamax
Đang giải quyết
eamax
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 02 Sơn; sơn chống gỉ; véc ni; chất tạo màu cho sơn.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 05.05.20 05.05.21 26.11.12 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH thương mại xây dựng trang trí nội thất CNC DECOR : 21/12/12 đường Võ Thị Thừa, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 21/12/12 đường Võ Thị Thừa, phường An Phú Đông, quận 12, TP Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger