You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28205
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU STK NEWCOLOR
Đang giải quyết
STK NEWCOLOR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 02 Sơn nước, sơn tường, sơn dầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.01.01 24.15.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH SX DV TM sơn STK NEWCOLOR : Số 563 Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 563 Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger