You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28219
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU CTIC
Đang giải quyết
CTIC
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 42 Dịch vụ phân tích và thử nghiệm mẫu, tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn việt nam và quốc tế, dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn hợp quy, dịch vụ giám định hàng hóa, hiệu chuẩn thiết bị đo đạc, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH CTIC VIETNAM : Số 103 G1, đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 103 G1, đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger