You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28220
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU TC THANH CONG J.S.C NISSU
Đang giải quyết
TC THANH CONG J.S.C NISSU
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 16 Bao bì bằng giấy. Nhóm 01 Keo chà ron; keo dán gạch; chất chống thấm cho xi măng (trừ sơn).
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.18 26.04.18 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần đầu tư TM và DV Thành Công : Số 216 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 216 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger