You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28221
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU CKV CKV PAINT COLOR OF LIFE
Đang giải quyết
CKV CKV PAINT COLOR OF LIFE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 02 Sơn nước.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 26.01.02 26.01.18 26.04.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần sản xuất và thương mại CKV : Số nhà 16, đường quốc lộ 21B, tổ 04, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 16, đường quốc lộ 21B, tổ 04, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger