You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28223
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU A T X GP
Đang giải quyết
A T X GP
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 Quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; nút bịt lỗ tai cho thợ lặn cột mốc, phản quang dây đai an toàn (không dùng cho ghế xe cộ và thiết bị thể thao); giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; kính bảo hộ dùng cho thể thao; áo bảo hộ phản quang; dụng cụ bảo vệ đầu dạng mũ bảo hiểm. Nhóm 25 Ủng lửng; áo mưa; tạp dề [trang phục]; khẩu trang [trang phục], không dùng cho mục đích y tế hoặc vệ sinh.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.01.01 24.15.07 26.01.01 26.01.18 26.03.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần thiết bị xây dựng Gia Phan : 158-158A Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 158-158A Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger