You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28225
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU CON CHỒN VÀNG Cà Phê Chất Lượng Vàng
Đang giải quyết
CON CHỒN VÀNG Cà Phê Chất Lượng Vàng
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán cà phê, trà (chè), ca cao, đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, ca cao, bánh kẹo trên cơ sở cà phê, trà, ca cao, bột và thực phẩm từ bột ngũ cốc. Nhóm 30 Cà phê; trà (chè); ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, ca cao; bánh kẹo trên cơ sở cà phê, trà, ca cao; bột và thực phẩm từ bột ngũ cốc.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.05.05 05.07.01 05.07.27
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH sản xuất - thương mại Hucafood : Tổ 9, khóm Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 9, khóm Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger