You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28227
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU GROW FRUIT GROW FUTURE
Đang giải quyết
GROW FRUIT GROW FUTURE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 31 Trái cây tươi (quả tươi) cụ thể là trái sầu riêng; cây giống; cây ăn trái (cây ăn quả); giống cây trồng. Nhóm 35 Mua bán và xuất khẩu các loại: trái cây (quả) chế biến, trái cây (quả) được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, trái cây tươi (quả tươi), cây giống, cây ăn trái (cây ăn quả), giống cây trồng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH nông nghiệp sinh thái trang trại Nữ Hoàng : Thôn 5, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn 5, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/04/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger