You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28230
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU TALL BOY
Đang giải quyết
TALL BOY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 32 Bia; nước khoáng; nước uống có ga; các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm không có cồn để sản xuất đồ uống; nước tăng lực (đồ uống không có cồn và không dùng cho mục đích y tế).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Đỗ Thị Giang : Khu phố Thượng, Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu phố Thượng, Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger