You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28238
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU Nguồn Bổ Dưỡng Kỳ Diệu, Mang Lại Sức Khỏe Cho Mọi Nhà CỔNG CHỢ CÁT TIÊN/THỊ TRẤN CÁT TIÊN/HUYỆN CÁT TIÊN/TỈNH LÂM ĐỒNG Yến Sào LỢI THƯƠNG 0987 766 443 TRẦN THƯƠNG
Đang giải quyết
Nguồn Bổ Dưỡng Kỳ Diệu, Mang Lại Sức Khỏe Cho Mọi Nhà CỔNG CHỢ CÁT TIÊN/THỊ TRẤN CÁT TIÊN/HUYỆN CÁT TIÊN/TỈNH LÂM ĐỒNG Yến Sào LỢI THƯƠNG 0987 766 443 TRẦN THƯƠNG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Yến sào (tổ chim yến), yến sào chế biến, yến chưng, súp yến.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.10 03.07.16 03.07.20 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chánh : Tổ dân phố 11, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ dân phố 11, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger