You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28246
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU MAX THAO VU
Đang giải quyết
MAX THAO VU
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 02 Mực phun xăm thẩm mỹ.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.07 24.15.21 26.03.23 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Vũ Thị Thảo : A1 101 số 82 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN A1 101 số 82 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger