You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28253
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU BUKAMOO
Đang giải quyết
BUKAMOO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]. Nhóm 16 Ấn phẩm; vật liệu đóng sách; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; keo dán cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH M2M Quốc Tế : Số nhà 001B Tán Thuật, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 001B Tán Thuật, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger