You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28254
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU CUONG THANH
Đang giải quyết
CUONG THANH
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán các sản phẩm: sắt, thép, thành phẩm sắt, thành phẩm thép, vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, dây cáp bằng kim loại để vận chuyển. Nhóm 06 Thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; nhôm; sắt dạng thô hoặc bán thành phẩm; chi tiết bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; lá và tấm kim loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH thương mại và sản xuất thép Cường Thành : Đường 419, thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Đường 419, thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger