You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28266
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU ETERNAL DRAGONS
Đang giải quyết
ETERNAL DRAGONS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 Phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy tính, ghi sẵn. Nhóm 28 Đồ chơi; đồ chơi bằng nhung; đồ chơi nhồi bông; nhân vật đồ chơi. Nhóm 41 Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức thi đấu thể thao điện tử; sản xuất chương trình biểu diễn.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trailblazer Games Pte. Ltd. : 68 Circular Road, #02-01, 049422, Singapore
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 68 Circular Road, #02-01, 049422, Singapore
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự : Tầng 4, nhà số 107 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger