You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28267
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU mipis Thiên thần nhỏ của mẹ
Đang giải quyết
mipis Thiên thần nhỏ của mẹ
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 24 Khăn vải khô đa năng, vải không dệt, khăn sữa (khăn gạc bằng vải cotton), khăn tắm, chăn, túi ngủ. Nhóm 35 Mua bán, phân phối các sản phẩm: khăn vải khô đa năng, vải không dệt, tấm lót xu bằng vải, khăn sữa (khăn xô, khăn gạc bằng vải cotton), khăn tắm, chăn, túi ngủ, khăn mặt bằng vải, mũ, yếm trẻ em bằng vải, quần áo sơ sinh, quần áo cho trẻ em, tã lót dạng quần bằng giấy, tã lót dạng quần cho người lớn, quần giấy, tấm lót bằng giấy tấm lót sơ sinh. Nhóm 25 Mũ, yếm trẻ em bằng vải, quần áo sơ sinh, quần áo cho trẻ em.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.03 01.01.10 03.01.14 03.01.16 05.03.13 05.03.15 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Đào Thị Hồng : Khu phố Hồi Quan, phường Tương Giang, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu phố Hồi Quan, phường Tương Giang, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger