You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28279
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU eZRx+
Đang giải quyết
eZRx+
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 44 Cung cấp thông tin và tư vấn về mỹ phẩm; cung cấp thông tin và tư vấn về dinh dưỡng; cung cấp thông tin và tư vấn về các vấn đề liên quan đến dược phẩm; cung cấp thông tin và tư vấn về việc rải phân bón nông nghiệp trên mặt đất; cung cấp thông tin và tư vấn về việc rải phân bón nông nghiệp trên không. Nhóm 42 Nghiên cứu kỹ thuật liên quan đến việc phổ biến sản phẩm một cách hiệu quả về mặt thời gian; lập trình máy tính; dịch vụ điện toán đám mây; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời đối với phần mềm không tải xuống được; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; cung cấp dịch vụ nền tảng [paas] có bản chất là nền tảng phần mềm máy tính. Nhóm 09 Phần mềm tải xuống được dành cho máy tính; phần mềm tải xuống được dành cho thiết bị di động; hình ảnh sản phẩm tải xuống được; các đoạn video ngắn tải xuống được; tệp âm thanh tải xuống được; xuất bản phẩm điện tử tải xuống được. Nhóm 36 Dịch vụ thanh toán điện tử; xử lý tài chính đối với các khoản thanh toán; xử lý tài chính đối với các khoản tín dụng; dịch vụ môi giới hải quan; cung cấp dịch vụ bảo hiểm liên quan đến hàng hóa; cung cấp dịch vụ bảo hiểm liên quan đến vận chuyển. Nhóm 35 Tập hợp các loại hàng hóa (ngoại trừ việc vận chuyển chúng), vì lợi ích của người khác, để cho phép khách hàng thương mại thuận tiện mua các sản phẩm đó với với số lượng và giá bán buôn; cung cấp cơ sở dữ liệu trực tuyến, có thể tra cứu được, về các sản phẩm của người khác; cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến bằng máy vi tính; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; cung cấp các nền tảng thương mại trực tuyến cho khách hàng để vận hành các cửa hàng trực tuyến; cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho các cơ sở mua sắm trực tuyến dưới hình thức “cửa hàng trong cửa hàng” (“shop within a shop”); dịch vụ lập hóa đơn; tiến hành đấu giá trực tuyến không gian quảng cáo; dịch vụ phân tích thương mại dữ liệu kinh doanh; biên tập thông tin kinh doanh vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến hoạt động kinh doanh trực tuyến. Nhóm 39 Dịch vụ giao hàng; dịch vụ vận chuyển nhanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp; cho thuê container vận chuyển hàng hóa; cung cấp thông tin theo dõi liên quan đến hàng hóa đang được vận chuyển; lưu trữ dữ liệu dạng điện tử trên phương tiện lưu trữ vật lý; cung cấp thông tin liên quan đến hàng hóa đang được lưu trữ.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.13.01 24.17.05 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Zuellig Pharma Holdings Pte. Limited : 47 Scotts Road, #10-00, Goldbell Towers, Singapore 228233
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 47 Scotts Road, #10-00, Goldbell Towers, Singapore 228233
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Quốc tế D &N : VP12, tầng 5 tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 Biên lai điện tử XLQ | 07.07.2023 4190 OD TL Khác | 07.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 12.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger