You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28288
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU
Đang giải quyết

LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Quần áo; giầy dép; bít tất; mũ nón.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 26.04.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Đoàn Văn Thịnh : Thôn Mễ Thượng, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Mễ Thượng, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger