You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28291
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU
Đang giải quyết

LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 01 Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 01.03.01 05.03.20 06.19.09 25.12.01 26.01.01 26.11.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Phùng Quang Long : Thôn Nam, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Nam, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger