You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28293
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU LAPTOP 678
Đang giải quyết
LAPTOP 678
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Kinh doanh ( mua bán) máy vi tính.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 26.01.02 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh LAPTOP 678 : Số 35, ngách 53/59 Ngọa Long, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 35, ngách 53/59 Ngọa Long, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger