You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28295
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU HẠNH PHÚC 360
Đang giải quyết
HẠNH PHÚC 360
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 16 Sách giáo khoa và ấn phẩm giáo dục; sách; vở; giấy viết; truyện tranh; văn phòng phẩm. Nhóm 41 Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo các khóa học ngắn ngày theo chuyên đề; khóa đào tạo từ xa; cung cấp các khóa học tiếng anh và các chương trình đào tạo nghề; giáo dục, đào tạo (dịch vụ về giáo dục giảng dạy, giảng dạy tiếng anh); giảng dạy.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 02.03.01 06.01.02 26.02.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH WINSMART HOLDINGS : Số 20, đường 3.7/11, khu Dahlia Home Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 20, đường 3.7/11, khu Dahlia Home Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger