You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28296
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU MARAZZI
Đang giải quyết
MARAZZI
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 12 Xe đạp địa hình.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH đầu tư thương mại Marazzi Việt Nam : Số 45A Bình Kiều 1, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 45A Bình Kiều 1, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 29.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger