You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28338
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU Yến Sào Hoàng Anh Nguồn Dinh Dưỡng Vô Giá Từ Thiên Nhiên
Đang giải quyết
Yến Sào Hoàng Anh Nguồn Dinh Dưỡng Vô Giá Từ Thiên Nhiên
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Yến sào.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.10 03.07.16 25.01.05 25.01.09 25.01.10
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Bảo : Số nhà 601 thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số nhà 601 thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 Biên lai điện tử XLQ | 05.09.2023 4101 NNĐ tự bổ sung sửa đổi đơn | 05.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 03/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger