You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28390
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU ELBELADY
Đang giải quyết
ELBELADY
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 10 Thiết bị y tế; vật tư tiêu hao dùng cho ngành y tế. Nhóm 03 Mỹ phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH Dược Thảo Xanh Ha Pharma : Số 36, ngõ 249 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 36, ngõ 249 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 30.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger