You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28432
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU LASENDA
Đang giải quyết
LASENDA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 44 Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vòng hoa; làm vườn; cắm hoa; dịch vụ trồng cây; kiến trúc cảnh quan. Nhóm 31 Cây; hoa tự nhiên; cây trồng; cây khô để trang trí; hoa khô dùng để trang trí; vòng hoa tươi.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.16 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần LASENDA : Tầng 3, tháp A, toà nhà D2 đường Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 3, tháp A, toà nhà D2 đường Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger