You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28467
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU HIDU AQUATIC STUDIO
Đang giải quyết
HIDU AQUATIC STUDIO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán hồ thủy sinh và phụ kiện của chúng, cá cảnh, cây cảnh thuỷ sinh, máy tạo oxy.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.01 03.09.24 26.04.01 26.04.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trần Chí Hùng : 77/16 Dương Tử Giang, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 77/16 Dương Tử Giang, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc : 117 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger