You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28481
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU NAM AM THUỐC LÀO NAM AM
Đang giải quyết
NAM AM THUỐC LÀO NAM AM
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 34 Thuốc lào.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.01.09 25.01.25 26.01.02 26.01.06 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Tam Cường : Gác II trụ sở UBND xã, thôn 4, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Gác II trụ sở UBND xã, thôn 4, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger