You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28482
NGÀY NỘP ĐƠN 04/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU ĐẠI KÝ [Dà: Đại; Jì: Ký]
Đang giải quyết
ĐẠI KÝ [Dà: Đại; Jì: Ký]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Heo quay; gà quay; vịt quay.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hộ kinh doanh Đại Ký : 584/26 Thủ Khoa Huân, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 584/26 Thủ Khoa Huân, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 04.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 04.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger