You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28487
NGÀY NỘP ĐƠN 05/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU JOLUX
Đang giải quyết
JOLUX
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 12 Xe đẩy trẻ em; xe đạp.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Hữu Long : Số CH 310 CT2 nhà ở BTL Thủ Đô, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số CH 310 CT2 nhà ở BTL Thủ Đô, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 05.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 05.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger