You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28494
NGÀY NỘP ĐƠN 05/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU Bẫy ruồi 247
Đang giải quyết
Bẫy ruồi 247
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán: chất dính bắt ruồi, giấy bắt ruồi, chế phẩm diệt ruồi, keo dính ruồi, vi đập ruồi, bẫy ruồi.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Lê Phạm Ngọc Duy : 181F (mặt sau) Bình Thới, phường 09, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 181F (mặt sau) Bình Thới, phường 09, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 05.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 05.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger