You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-05384
NGÀY NỘP ĐƠN 23/02/2023
TÊN NHÃN HIỆU
Đang giải quyết

LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 42 Tư vấn trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực quản lý sử dụng năng lượng và hiệu quả năng lượng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực hạn chế tiêu thụ và sử dụng năng lượng để cải thiện hiệu quả năng lượng; dịch vụ tư vấn và cố vấn trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng; cung cấp thông tin, tham vấn và tư vấn liên quan đến hiệu quả năng lượng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng cho tiện ích dân cư, thương mại, công nghiệp và tổ chức. Nhóm 35 Dịch vụ tư vấn phát triển và thành lập dự án kinh doanh cho công nghiệp năng lượng tái tạo; dịch vụ nhà cung cấp năng lượng bán lẻ, cụ thể là cung cấp một dịch vụ cho phép khách hàng mua năng lượng, cụ thể là năng lượng tái tạo.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.13.15 26.11.12 26.11.22 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) 547 Energy Management LLC : 800 Capital St., Suite 3600, Houston, Texas 77002 U.S.A.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 800 Capital St., Suite 3600, Houston, Texas 77002 U.S.A.
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 23.02.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 23.02.2023 4157 Bổ sung giấy ủy quyền | 15.03.2023 4190 OD TL Khác | 15.03.2023 4159 Bổ sung tài liệu ưu tiên | 21.04.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 24.07.2023 Biên lai điện tử XLQ | 21.09.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 21.09.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 15.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger