You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28498
NGÀY NỘP ĐƠN 05/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU NGÔI NHÀ SỨC KHỎE 3 MIỀN
Đang giải quyết
NGÔI NHÀ SỨC KHỎE 3 MIỀN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Dịch vụ giáo dục; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị; đào tạo quản lý và phát triển đội nhóm; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe).
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01 07.01.11 07.01.24 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Nguyễn Thị Hải Thanh : 1B/25 đường Láng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1B/25 đường Láng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 05.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 05.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 30/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger