You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28691
NGÀY NỘP ĐƠN 05/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU tabcut
Đang giải quyết
tabcut
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 42 Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ chuyển đổi vật lý; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]. Nhóm 09 Thiết bị để xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính, ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình máy vi tính, tải xuống được; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Hangzhou Tekan Technology Co., Ltd : Room A6988, 6th Floor, Building 3, Siteng Zhongtai Science and Technology Park, No. 16 Xianqiao Road, Zhongtai Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Room A6988, 6th Floor, Building 3, Siteng Zhongtai Science and Technology Park, No. 16 Xianqiao Road, Zhongtai Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự : Tầng 21, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 05.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 05.07.2023 4157 Bổ sung giấy ủy quyền | 02.08.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 06.12.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger