You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28700
NGÀY NỘP ĐƠN 06/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU Ultramed
Đang giải quyết
Ultramed
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 44 Dịch vụ y tế
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH thiết bị y tế Sơn Dương : Nhà N6, số nhà 25, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Nhà N6, số nhà 25, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 06.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 06.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger