You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28706
NGÀY NỘP ĐƠN 06/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU TẢO XOẮN OKIDO
Đang giải quyết
TẢO XOẮN OKIDO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 32 Nước uống tinh khiết (đồ uống); nước uống có thành phần tảo xoắn (đồ uống không cồn); nước uống có hương vị trái cây (đồ uống không cồn); nước uống trái cây (đồ uống không cồn); nước ép trái cây (đồ uống không cồn); nước uống có gas (đồ uống không cồn); nước uống tăng lực (đồ uống không cồn); nước uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (đồ uống không cồn).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Quốc tế Hưng Đại Việt : Tòa nhà Đại Việt, km14, quốc lộ 6, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tòa nhà Đại Việt, km14, quốc lộ 6, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 06.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 06.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger