You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28715
NGÀY NỘP ĐƠN 06/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU TU AM TXHAB HUAM VAAM HMOOB VAAM MEEJTB
Đang giải quyết
TU AM TXHAB HUAM VAAM HMOOB VAAM MEEJTB
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Mỹ phẩm; kem làm trắng da.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.05.20 05.05.21 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH phát triển Hmong thời đại mới Hoàng Thia : Thôn Khâu Tậu, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Khâu Tậu, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 06.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 06.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/02/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger