You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-28723
NGÀY NỘP ĐƠN 06/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU Cacbondot
Đang giải quyết
Cacbondot
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 01 Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, cũng như trong nông nghiệp, môi trường, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng)”.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Sinh Thái Xanh Việt Nam : BT 02-10 khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN BT 02-10 khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 06.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 06.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 27.11.2023
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 02/03/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger