You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-32293
NGÀY NỘP ĐƠN 25/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU SULLEX Lubricants
Đang giải quyết
SULLEX Lubricants
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 04 Dầu và mỡ công nghiệp; dầu động cơ; chất bôi trơn; dầu nhờn; dầu nhớt.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 26.01.02 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Trần Văn Bình : Ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 19.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger