You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-32303
NGÀY NỘP ĐƠN 25/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU GẠO BẢN GẢI ĐẶC SẢN CẦN YÊN
Đang giải quyết
GẠO BẢN GẢI ĐẶC SẢN CẦN YÊN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 30 Gạo.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.10 05.07.03 06.01.02 06.19.09 07.01.09 07.01.24 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Tổ hợp tác gạo xóm Bản Gải : Xóm Bản Gải, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Bản Gải, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D : Số 69A/97 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger