You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-32330
NGÀY NỘP ĐƠN 25/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU D&T DVAT
Đang giải quyết
D&T DVAT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 45 Dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn về giám định sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tham gia tố tụng; dịch vụ đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Văn phòng luật sư D và T : Căn hộ A-5-71, tầng 5 Officetel, Rivergate Residence, 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Căn hộ A-5-71, tầng 5 Officetel, Rivergate Residence, 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger