You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-32354
NGÀY NỘP ĐƠN 25/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU sitme Home Furniture
Đang giải quyết
sitme Home Furniture
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 20 Bàn; ghế; giường; tủ; giá để đồ đạc; giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.04 26.04.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần nội thất Hoàng Phát : 144/5A đường Phạm Thị Giây, ấp Tâm Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 144/5A đường Phạm Thị Giây, ấp Tâm Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 19.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger