You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-32357
NGÀY NỘP ĐƠN 25/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU STVET QUALITY - REPUTATION
Đang giải quyết
STVET QUALITY - REPUTATION
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Mua bán, xuất nhập khẩu: thuốc thú y, thuốc thủy sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.05.25 26.03.23 26.04.03 26.04.07 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH công nghệ quốc tế ST : 11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 19.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger