You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-32358
NGÀY NỘP ĐƠN 25/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU SIMPLE BOX
Đang giải quyết
SIMPLE BOX
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 25 Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]. Nhóm 35 Mua bán: quần áo, giày dép, mũ (nón), tất (vớ), thắt lưng (dây nịt); thương mại điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến các mặt hàng như: quần áo, giày dép, mũ (nón), tất (vớ), thắt lưng (dây nịt).
PHÂN LOẠI HÌNH 25.01.25 25.03.03 26.04.03 26.04.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH sản xuất thương mại HN&M : 135/33 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 135/33 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 19.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger