You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-32375
NGÀY NỘP ĐƠN 25/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU AGM WORKSHOP SERVICE & REPAIR
Đang giải quyết
AGM WORKSHOP SERVICE & REPAIR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 37 Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ.
PHÂN LOẠI HÌNH 18.01.19 18.01.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH công nghệ ô tô AGM : 32-34 đường 37, khu phố 5, khu đô thị An Phú An Khánh, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 32-34 đường 37, khu phố 5, khu đô thị An Phú An Khánh, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 19.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger