You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-32378
NGÀY NỘP ĐƠN 25/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU CHẢ CÁ PHÚ HỘI P H
Đang giải quyết
CHẢ CÁ PHÚ HỘI P H
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Chả cá (chả được làm từ cá).
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.01 03.09.24 26.01.01 26.03.23 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đại Phú Hội : Cụm tiểu thủ công nghiệp xã Quang Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Cụm tiểu thủ công nghiệp xã Quang Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 19.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger