You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-32380
NGÀY NỘP ĐƠN 25/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU senses yoga
Đang giải quyết
senses yoga
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 41 Tổ chức các lớp học yoga; dịch vụ phòng tập yoga; hướng dẫn yoga; tổ chức các khóa đào tạo cho các huấn luyện viên yoga; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân; đào tạo trị liệu bằng yoga.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.20 05.05.21 05.05.22 24.17.15 24.17.21 25.01.09 25.07.25 26.01.06
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Huỳnh Nữ Thùy Trâm : 370 thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 370 thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 19.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger