You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-32381
NGÀY NỘP ĐƠN 25/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU NATIONAL PARK SERVICE
Đang giải quyết
NATIONAL PARK SERVICE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Kinh doanh [mua bán]: nấm linh chi đã được bảo quản dùng làm thực phẩm, trà nấm linh chi, đồ uống trên cơ sở trà có thành phần là nấm linh chi, nấm linh chi tươi dùng làm thực phẩm, đồ uống từ nấm linh chi không có cồn, rượu nấm linh chi, đồ uống có cồn có thành phần là nấm linh chi, thực phẩm chức năng, dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế).
PHÂN LOẠI HÌNH 03.04.11 05.01.16 06.01.02 06.19.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) CÔNG TY TNHH HỆ SINH THÁI THE VOS : 25 đường Trần Tấn Quốc, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 25 đường Trần Tấn Quốc, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 25.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 25.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 19.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger