You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-00045
NGÀY NỘP ĐƠN 03/01/2023
TÊN NHÃN HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI SAO HỮU CƠ ORGANIC STAR JSC.
Đang giải quyết
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI SAO HỮU CƠ ORGANIC STAR JSC.
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 01 Phân bón; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và thú y; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần Ngôi Sao Hữu Cơ : Phố Ba Huyện, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phố Ba Huyện, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 03.01.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 03.01.2023 Thông báo DĐTC HT 225 | 12.06.2023 Biên lai điện tử XLQ | 28.06.2023 4123 Trả lời thông báo kết quả thẩm định hình thức | 28.06.2023 4111 CĐ Yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn | 25.08.2023 997 Biên lai điện tử PS | 25.08.2023 4315 Công văn tự sửa đổi, bổ sung | 31.10.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 10.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger