You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2023-33151
NGÀY NỘP ĐƠN 28/07/2023
TÊN NHÃN HIỆU YẾN SÀO THÀNH ĐẠT PHÁT BÍ QUYẾT CHO SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP
Đang giải quyết
YẾN SÀO THÀNH ĐẠT PHÁT BÍ QUYẾT CHO SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 29 Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất đóng hộp.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.10 03.07.16 03.07.20 25.01.05 25.01.09 25.01.10 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Đỗ Minh Tuấn : Tổ 18, khu 5, ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 18, khu 5, ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 28.07.2023 | Nộp đơn Biên lai điện tử XLQ | 28.07.2023 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ 221 | 16.01.2024
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/06/2024


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger